TUKI JA OHJAUS

Hanke toteutettiin lokakuun 2017 ja joulukuun 2018 välisenä aikana

Hankkeen tarkoituksena oli maahanmuuttajataustaisten päihdeongelmaisten nuorten ja heidän perheidensä tukeminen, palveluohjaus, viranomaisyhteistyö, kouluttaminen ja informointi. Nuorten ja perheiden ohjaamisen lisäksi hankkeessa kehitettiin naisten verkoston toimintaa ja annettiin maahanmuuttajaäideille tietoa ja välineitä purkaa perheiden sisäisiä tilanteita ja käsitellä vaikeita aiheita, kuten mielenterveyttä ja päihteidenkäyttöä. Hankkeeseen kuului myös somaliradio, joka lähetti ohjelmaa kaksi kertaa viikossa.

TOIMINTAA

MEIDÄN ARVOMME

Missiomme on edistää eri kulttuuritaustoista tulevien maahanmuuttajien elämänhallintaa ja hyvinvointia. Pyrimme ohjaamaan asiakkaitamme oikeiden palvelujen pariin. Annamme tarvittavaa tukea ja apua niin paljon kuin resursseillamme on mahdollista. Pyrimme parantamaan heidän mahdollisuuksiaan toimia itsenäisesti yhteiskuntamme eri palvelujärjestelmissä.

Visiomme on yhtenäisempi suomalainen yhteiskunta. Haluamme mahdollistaa positiivisempaa dialogia ja näkökulmaa maahanmuuttajien ja yhteiskunnan välillä.

Strategiamme on tuoda maahanmuuttajanäkökulmaa julkiseen keskusteluun. Työmme tarkoitus on ehkäistä ennalta syrjäytymistä, päihde-ja mielenterveysongelmia sekä velkaantumista. Maahanmuuttajat ovat herkempiä ajautumaan rikoksiin.

AUKIOLOAIKA

Mo-To 10:00 – 17:00
La-Su Varattu ryhmille

YHTEYSTIEDOT

 +358 452027279

TUKEA JA APUA

AUKIOLOAIKA

Mo-To 10:00 – 17:00
La-Su Varattu ryhmille
Varaa Aika
2020-09-01T12:47:11+03:00