RIKOKSISTA IRTAUTUMINEN JA YHTEISKUNTAAN INTEGROITUMINEN

Toteutimme hankkeen kesäkuun 2017 ja toukokuun 2018 välisenä aikana

Hankkeen tarkoituksena oli tukea maahanmuuttajanuorten irrottautumista päihteiden käytöstä ja rikoksista sekä auttaa heitä integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiminta kohdistui maahanmuuttajataustaisiin Suomessa tai ulkomailla vankeusrangaistusta suorittaviin/suorittaneisiin tai rikoksilla oireilleisiin nuoriin ja heidän perheisiinsä. Hankkeen toiminnan piirissä oli 20 nuorta, joilla oli Suomen kansalaisuus, mutta jotka eivät olleet kasvaneet Suomessa. Hankkeessa tehtiin perheiden välistä sovittelua ja tuettiin nuoria suomalaiseen yhteiskuntaan juurtumisessa.

TOIMINTAA

MEIDÄN ARVOMME

Missiomme on edistää eri kulttuuritaustoista tulevien maahanmuuttajien elämänhallintaa ja hyvinvointia. Pyrimme ohjaamaan asiakkaitamme oikeiden palvelujen pariin. Annamme tarvittavaa tukea ja apua niin paljon kuin resursseillamme on mahdollista. Pyrimme parantamaan heidän mahdollisuuksiaan toimia itsenäisesti yhteiskuntamme eri palvelujärjestelmissä.

Visiomme on yhtenäisempi suomalainen yhteiskunta. Haluamme mahdollistaa positiivisempaa dialogia ja näkökulmaa maahanmuuttajien ja yhteiskunnan välillä.

Strategiamme on tuoda maahanmuuttajanäkökulmaa julkiseen keskusteluun. Työmme tarkoitus on ehkäistä ennalta syrjäytymistä, päihde-ja mielenterveysongelmia sekä velkaantumista. Maahanmuuttajat ovat herkempiä ajautumaan rikoksiin.

AUKIOLOAIKA

Mo-To 08:00 – 16:00
La-Su 12:00 – 18:00

YHTEYSTIEDOT

 +358 505112936

TUKEA JA APUA

AUKIOLOAIKA

Mo-To 08:00 – 16:00
La-Su 12:00 – 18:00
Varaa Aika
2019-06-11T06:33:37+03:00