KOUTSI HANKE

2020-2022

Koutsi hankeen tarkoituksena on kehittää vapaaehtois- ja vertaistukityötä päihde- ja mielenterveysongelmaisten maahanmuutajien auttamiseksi. Hanke aloitetan toiminnan suunnittelulla eri yhteistyökumppanien kanssa ja vapaa-ehtoisten kouluttamisella sekä vertaistuki ryhmien perustamisella syksyllä 2020 .Toiminta on avointa kaikille, mutta toiminnassa huomioidaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret maahanmuuttajat, heidän perheensä ja lähipiirinsä.

Kumppaneina Koutsi hankkeessa ovat Ehyt Ry, Helsingin diakonissa laitoksen säätiö, Mielenterveys keskusliitto ja ennalta estävä poliisi.
Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella.

Jos haluat olla mukana kehittämässä toimintaa ota rohkeasti yhteyttä!

Tariq Omar Projektipäällikkö
info@mpmto.fi

TOIMINTAA

MEIDÄN ARVOMME

Missiomme on edistää eri kulttuuritaustoista tulevien maahanmuuttajien elämänhallintaa ja hyvinvointia. Pyrimme ohjaamaan asiakkaitamme oikeiden palvelujen pariin. Annamme tarvittavaa tukea ja apua niin paljon kuin resursseillamme on mahdollista. Pyrimme parantamaan heidän mahdollisuuksiaan toimia itsenäisesti yhteiskuntamme eri palvelujärjestelmissä.

Visiomme on yhtenäisempi suomalainen yhteiskunta. Haluamme mahdollistaa positiivisempaa dialogia ja näkökulmaa maahanmuuttajien ja yhteiskunnan välillä.

Strategiamme on tuoda maahanmuuttajanäkökulmaa julkiseen keskusteluun. Työmme tarkoitus on ehkäistä ennalta syrjäytymistä, päihde-ja mielenterveysongelmia sekä velkaantumista. Maahanmuuttajat ovat herkempiä ajautumaan rikoksiin.

AUKIOLOAIKA

Mo-To 08:00 – 16:00
La-Su 12:00 – 18:00

YHTEYSTIEDOT

 +358 452027279

TUKEA JA APUA

AUKIOLOAIKA

Mo-To 08:00 – 16:00
La-Su 12:00 – 18:00
Varaa Aika
2020-03-13T11:56:32+02:00