KOUTSI HANKE

2020-2022

KOUTSI vahvistaa maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämistä siten, että vapaaehtoiset ja maahanmuuttajataustaiset asiantuntijat auttavat päihde- ja mielenterveysongelmaisia pääkaupunkiseudulla asuvia asukkaita.

Toiminta on avointa kaikille, mutta toiminnassa huomioidaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret maahanmuuttajat, heidän perheensä ja lähipiirinsä.

Hankkeen käynnistymisen ensimmäisessä vaiheessa 2020 syksyllä tarkoituksena on järjestää työpaja tyyppisiä tilaisuuksia pääkaupunkiseudulla, joissa työstetään hankkeelle tarkka toiminta- ja toteutussuunnitelma. Työpajoihin pyydetään yhteistyökumppaneita, viranomaisia, maahanmuuttajia ja kantaväestöä mukaan. Näin syntyy luonnollista vuorovaikutusta ja sitoutumista toiminnan kehittämiseksi yhdessä.

TAVOITTEET

Hankkeen aikana mahdollistetaan kaikille alueen asukkaille
saada arjen hallintaan liittyviä vertaisohjaus- ja neuvontapalveluja omalla äidinkielellä
Tarvittaessa voidaan järjestää myös puhelimitse ja myös muuna aikana mikäli se koetaan tarpeelliseksi.


Vertaisohjaaja on vertaistukija, joka oman kokemuksen kautta on
hankkinut asiantuntijuutta ja ymmärtää problematiikkaan liittyviä tekijöitä, ymmärtää palvelujärjestelmän, yhteiskunnan toimintatavat ja pystyy avaamaan ne osallistujalle tämän omalla kielellä. Vertaisohjaaja toimii siltana kahden kulttuurin välillä.

Vertaisohjauksen sisällöt voivat liittyä mm. asumiseen, asioimiseen, tiedon saamiseen, arjen hallintaan, ongelmien ratkaisemiseen, harrastusmahdollisuuksiin, joukkoliikenteeseen, sähköisiin palveluihin tai muihin asiakkaan ongelmana kokemiin asioihin.

Tariq Omar Projektipäällikkö
tariq.omar@mpmto.fi
info@mpmto.fi

TOIMINTAA

AUKIOLOAIKA

Mo-To 10:00 – 17:00
La-Su Varattu ryhmille

YHTEYSTIEDOT

 +358 452027279

Evästekäytännöt

EVÄSTEKÄYTÄNNÖT Mpmto.fi -sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästetekniikat ovat hyvin yleisiä ja niitä käyttävät lähes kaikki verkkopalvelut. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän [...]

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE MPMTO RY VÄLITTÄÄ YKSITYISYYDESTÄSI JA TIETOSUOJASTASI MPMTO Ry välitämme yksityisyydestäsi ja tietosuojastasi. Työskentelemme aktiivisesti tietosuojakysymysten kanssa varmistaaksemme, että keräämiämme henkilötietoja käsitellään vastuullisella ja turvallisella tavalla. [...]

KOUTSI HANKE

KOUTSI HANKE 2020-2022 KOUTSI vahvistaa maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämistä siten, että vapaaehtoiset ja maahanmuuttajataustaiset asiantuntijat auttavat päihde- ja mielenterveysongelmaisia pääkaupunkiseudulla [...]

TUKEA JA APUA

AUKIOLOAIKA

Mo-To 10:00 – 17:00
La-Su Varattu ryhmille
Varaa Aika
2020-09-08T10:26:17+03:00